Dansk DA Nederlands NL English EN Français FR Deutsch DE Íslenska IS Norsk bokmål NO Español ES Svenska SV

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze overeenkomst verplicht beide partijen tot naleving van de bepalingen genoemd in de overeenkomst.

De vakantiewoning kunt u vanaf 16.00 uur betrekken en u dient op de dag van vertrek de woning om uiterlijk 10.00 uur te verlaten. Andere tijden kunnen alleen in overleg met de verhuurder geaccepteerd worden.

 • Het gehuurde pand is uitsluitend bestemd als vakantiewoning. Permanente bewoning is niet toegestaan zonder overleg en contractueel door beide partijen ondertekent supplement bij de overeenkomst.

Reservering

 • Wij hanteren een minimaal verblijf van 5 nachten. Wanneer u korter dan 5 nachten verblijft rekenen wij een eenmalige toeslag van € 40,00.
 • Wanneer u een vroege check-in of een late check-out wenst dan rekenen wij een toeslag van € 40,00. Wanneer u beide wenst dan betaald u een toeslag van € 80,00.
 • Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden, De prijs van de huurwoning is berekend in euro’s.

Betaling

 • U ontvangt een factuur van ons.
 • Voor iedere reservering moet 50% van de totale som, (huurprijs, waarborg, eventuele eenmalige toeslag, eindreiniging) worden aanbetaald binnen de 7 dagen.
 • Het restant wordt als volgt geregeld: Te storten op de rekening 4 weken voor aankomst. Indien de betaling van het restant niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een e-mail ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Verhuurder heeft tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien de reservering minder dan 14 dagen voor aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaatsvinden.

Annulering

 • Elke annulering mag per e-mail aan de verhuurder worden gemeld, en zal door de verhuurder worden bevestigd. Hij brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van de annulering door de huurder:
  • annulering na reservering: 50% van de huur.
  • annulering vanaf 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur.
 • Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen terugbetaling plaats vinden. Bij elke annulering zal een bedrag van € 20 worden aangerekend (administratiekosten). Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten, indien u geen annuleringsverzekering afsluit kan er niet gegarandeerd worden dat de verhuurder (eigenaar) het betaalde bedrag terug betaald.

Waarborg

 • De waarborg wordt na het goed controleren van de woning, binnen 7 dagen na uw vertrek terug op uw rekening gestort.

Energiekosten

De energiekosten zijn in de huurprijs inbegrepen.

Internet

De kosten voor internet zijn in de huurprijs inbegrepen.

Huurvoorwaarden

 • De gehuurde vakantiewoning dient met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust van de omgeving. Indien de huurder zich niet als goede huurder of ernstige hinder of last veroorzaakt voor zijn omgeving, kan hem de verdere toegang tot het vakantiehuis worden ontzegd zonder aanspraak te maken op restitutie van de huursom. Er wordt van hem verwacht zich te houden aan de huisregels (deze vindt u terug in de vakantiewoning).
 • Het is huurder niet toegestaan om enige verandering aan het pand of inboedel door te voeren.
 • Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan de vakantiewoning en/of inventaris, dient dit onmiddellijk aan de verhuurder te worden gemeld. De huurder is aansprakelijk voor de door hem/haar of door medehuurders en eventuele bezoekers veroorzaakte schade.
 • Huurder is verantwoordelijk voor verlies van sleutels welke overhandigd zijn bij aanvang van de ingangsdatum. Bij verlies van sleutels worden de kosten van nieuwe sloten en arbeidsloon met betrekking tot vervanging van de sloten aan de huurder doorberekend. U dient deze contant ter plaatse te betalen.
 • Huurder verzekert zich ervan bij het verlaten van het huis de eventueel aanwezige zonneschermen in te draaien en het huis af te sluiten. Wij adviseren ten zeerste de rolluiken en indien aanwezig hekwerk te sluiten indien u het huis verlaat.
 • Het is verboden om open vuur op het terras of tuin te maken i.v.m. brandgevaar.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Ons appartement is een niet roken appartement.
 • Huurder is verplicht de huisregels van de Urbanisatie na te leven. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook door huurders gemaakt in of rond het huis alsmede in het gemeenschappelijk zwembad.
 • Huisvuil dient in de containers, welke langs de weg staan, te worden gedeponeerd.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor:
  • Enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.
  • De verhuurder kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz.
  • Voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis of appartement tengevolge van vertraging.
  • Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een door u gehuurde vakantiewoning.
  • Het onklaar maken van of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen van stroom en/of water.
 • De verhuurder zal bij normale uitval z.s.m. zorgdragen voor reparatie.
 • Bij einde van de huurperiode zullen de sleutels terug overhandigd worden aan de contact persoon, zij zullen de woning grondig nakijken.

Wij vertrouwen erop dat u de woning in goede staat zal achter laten.

 

Blijf geïnformeerd!

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief zodat je op de hoogte blijft van aanbiedingen, exclusieve inhoud en meldingen.